PARTNERZY

OPIS PROJEKTU

Spotkanie przedstawicieli klastrów z krajów Grupy Wyszehradzkiej jest pierwszym spotkaniem organizacji klastrowych dedykowanym branży lotniczej Regionu V4 organizowanym w ramach projektu „Building Bridges in V4 Aviation Community” przez Śląski Klaster Lotniczy i wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

Głównym celem projektu jest nawiązanie i zacieśnienie współpracy między przedstawicielami krajów V4 działających w jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki - przemyśle lotniczym. Dyskusja na temat roli jaką odgrywa przemysł lotniczy w gospodarce Krajów Wyszehradzkich, wydaje się nam potrzebna i interesująca, szczególnie w kontekście doświadczeń i zasobów technologicznych krajów wyszehradzkich.

Skąd pomysł na taki temat konferencji? Przemysł lotniczy jest jednym z najbardziej globalnych rodzajów działalności gospodarczej. Globalną konkurencję nadają ton główni gracze międzynarodowi, a jednocześnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, które muszą zorganizować się w większe grupy, aby stworzyć wspólną ofertę dla dużych partnerów, powstaje wiele innowacji. Umowy zawierane przez producentów samolotów mają często charakter transgraniczny.

Jak wskazuje Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie: Istnieją już inicjatywy polegające na międzynarodowej współpracy i przygotowaniu personelu dla przemysłu lotniczego - kraje Grupy Wyszehradzkiej, których bliskość kulturowa i geograficzna predestynuje takie działania, powinny wypracować podobną ścieżkę współpracy.

 

 

AGENDA

DZIEŃ 1

 • 10.30-11.00

  Rejestracja, kawa powitalna

 • 11.00-12:00

  Rozpoczęcie konferencji

  Powitanie w imieniu organizatorów
  Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie

  Wystąpienia gości honorowych
  Grzegorz Puda, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju
  Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  Jarosław Klimaszewski, Prezydent Bielska-Białej (tbc)
  Andrzej Płonka, Starosta Bielski

 • 12.00-13.00

  Panel I: Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego.

  Moderator: Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Klastrów Polskich

  Uczestnicy:
  Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. UAV, U-Space
  Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
  Tomasz Gugała, Dyrektor Programu SBSP, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
  Michał Wojas, FLYTECH UAV
  Dr inż. Michał Lower, Sky Tronic
  Karol Cheda, HAWK-E Sp. z o.o. (Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej)

 • 13.00-14.00

  Przerwa na lunch i networking

 • 14.00-15.00

  Panel II: Projekt pilotażowy „poligon testowy” dronów i ich zastosowań w przestrzeni zurbanizowanej realizowany na terenie Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej

  Moderator: Jacek Woźnikowski, Górnośląsko - Zagłębiowska Metrolpolia

  Uczestnicy:
  Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. UAV, U-Space
  Bogdan Traczyk, Prezes, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
  Jarosław Bulanda, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra Lotniczego

 • 15.00-15.15

  Przerwa kawowa

 • 15.15-16.15

  Panel III: Uczestnictwo firm lotniczych Grupy Wyszehradzkiej w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence Europy i Świata

  Moderator: Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Klastrów Polskich

  Uczestnicy:
  Petr Tomasek, Executive Manager, Moravian Aerospace Cluster
  Andrzej Rybka, Dyrektor, Klaster Dolina Lotnicza
  Piotr Burchard, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A.

 • 16.15-16.30

  Przerwa kawowa

 • 16.30-17.30

  Panel IV: Przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Wspólne obszary badań, nowych technologii. Przemysł krajów V4, a współpraca europejska.

  Moderator: Łukasz Górecki, Silesia Adavanced & Manufacturing Cluster (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)

  Uczestnicy:
  Piotr Kowalski, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Wielton Investment, Dyrektor ds Strategii i Rozwoju Wielton S.A.
  Grzegorz Piszczan, Project Coordinator, Michael
  Michał Leluch, 3D Motion Controls
  dr hab. inż.Wojciech Skarka, Politechnika Śląska

 • 17.30-18.00

  Gość specjalny - Sebastian Kawa

  Sebastian Kawa, najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii i 15-krotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowychDZIEŃ 2

 • 8.30-9.00

  Rejestracja

 • 9.00

  Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

  Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie

 • 9.00-10.30

  Panel V: Możliwości realizacji wspólnych projektów lotniczych przez przemysły krajów Grupy Wyszehradzkiej

  Moderator: Łukasz Komendera

  Uczestnicy:
  Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
  prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik, Dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej, Wojskowa Akademia Techniczna
  Edward Margański, Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski S.A.
  Andrzej Papiorek, Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek

 • 10.30-10:45

  Przerwa kawowa

 • 10.45-11.45

  Panel VI: Znaczenie sektora ICT i jego powiązania z przemysłem lotniczym. Digitalizacja nośnikiem rewolucji przemysłowej 4.0 w przemyśle lotniczym

  Moderator: dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, Politechnika Śląska

  Uczestnicy:
  dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
  Andrzej Krajewski, ITM Poland S.A.
  Jerzy Greblicki, Dyrektor Radical Automation Division, AIUT

 • 11.45-12.00

  Przerwa kawowa

 • 12.00-13.00

  Panel VII: Przemysł kosmiczny – nowy obiecujący obszar przemysłowy dla przedsiębiorstw z krajów V4. Interakcje i możliwości wspólnych obszarów badawczych i produkcyjnych dla obu sektorów gospodarki

  Moderator: prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Politechnika Śląska, Skytech Products Sp. z o.o.

  Uczestnicy:
  Anna Stańczyk, Doradca Prezesa, Polska Agencja Kosmiczna
  Mariusz Andrzejczak, Dyrektor PCO S.A.
  Michał Wierciński, Dyrektor Biura Technologii Kosmicznych i Satelitarnych, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
  Bartłomiej Płonka, Prezes, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
  Jacek Kosiec, Prezes, Creotech Instruments S.A.

 • 13.00-13.30

  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 • 13.30-14.30

  Lunch i networking

9.00 – 13.00 Wydarzenie towarzyszące: posiedzenie Polsko – Niemieckiego Centrum Lekkich Konstrukcji Hybrydowych

PODSUMOWANIE

 Konferencja „Building Bridges in V4 Aviation Community” za nami !

W dniach 25-26 listopada 2019r. w Bielsku-Bialej odbyła się konferencja pn. „Building Bridges in V4 Aviation Community”, której głównym organizatorem był Śląski Klaster Lotniczy.

Spotkanie przedstawicieli klastrów z krajów Grupy Wyszehradzkiej było pierwszym spotkaniem organizacji klastrowych dedykowanym branży lotniczej Regionu V4 organizowanym w ramach projektu „Building Bridges in V4 Aviation Community” przez Śląski Klaster Lotniczy i wspieranym przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

Głównym celem projektu było nawiązanie i zacieśnienie współpracy między przedstawicielami krajów V4 działających w jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki - przemyśle lotniczym.

Skąd pomysł na taki temat konferencji? Przemysł lotniczy jest jednym z najbardziej globalnych rodzajów działalności gospodarczej. Globalną konkurencję nadają ton główni gracze międzynarodowi, a jednocześnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, które muszą zorganizować się w większe grupy, aby stworzyć wspólną ofertę dla dużych partnerów, powstaje wiele innowacji. Umowy zawierane przez producentów samolotów mają często charakter transgraniczny.

Jak wskazuje Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie: Istnieją już inicjatywy polegające na międzynarodowej współpracy i przygotowaniu personelu dla przemysłu lotniczego - kraje Grupy Wyszehradzkiej, których bliskość kulturowa i geograficzna predestynuje takie działania, powinny wypracować podobną ścieżkę współpracy.

Zdaniem wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy nieprawdą jest, że w Polsce nic się nie dzieje, jeśli chodzi o przemysł lotniczy. - Tak naprawdę mamy wiele sukcesów. Wystarczy wspomnieć o szybowcach Diana 2, czy - mam nadzieję - Diana 3. To nasze szlagierowe produkty. Wiele krajów i producentów zazdrości nam tego, co na Podbeskidziu czy Podkarpaciu udaje się wyprodukować. Dzieje się tak dzięki pasjonatom lotnictwa - powiedział w Bielsku-Białej.

Wiceminister przypomniał, że w Beskidach wciąż powstają samoloty. Wystarczy powiedzieć o zakładach Avionic, czy Margański-Mysłowski. W Polsce prężnie rozwija się też branża związana z dronami. Jesteśmy jednym z europejskich liderów ich wykorzystania. Słyszeliśmy, że w Warszawie przykładowo będą wykorzystywane do transportu krwi - powiedział.

W pierwszym dniu konferencji Śląski Klaster Lotniczy podpisał dwa listy intencyjne: pierwszy z Województwem Śląskim i drugi z Funduszem Górnośląskim dotyczące deklaracji intencji stron do współpracy w celu realizacji działań na rzecz promocji regionu i innowacyjności lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Śląskiego Klastra Lotniczego, przedsiębiorstw i innych podmiotów skupionych w klastrze oraz budowania płaszczyzny współpracy między samorządem, uczelniami, biznesem i lokalną społecznością.

Przemysł lotniczy to ogromny potencjał gospodarczy, który z dużym sukcesem można rozwijać. Mimo dominacji wielkich korporacji na światowym rynku nadal pozostają obszary, jak ten dotyczący konstrukcji i produkcji bezzałogowych statków powietrznych, w których polska myśl techniczna ma spore szanse na globalny sukces. Jako Zarząd Województwa Śląskiego wierzymy, że właśnie w innowacyjnych technologiach leży gospodarcza przyszłość regionu stąd wola współpracy ze Śląskim Klastrem Lotniczym – powiedziała Beata Białowąs, która wraz z Krzysztofem Krystowskim, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Jarosławem Bulandą, Wiceprezesem Zarządu Śląskiego Klastra Lotniczego podpisała dokument.

Kolejnym ważnym dokumentem, który został podpisany w Bielsku-Białej była Deklaracja na rzecz Doliny Dronowej, której inicjatorami są Śląski Klaster Lotniczy oraz Ministerstwo Infrastruktury. Przyłączyć się może do niej każdy, kto jest zainteresowany rozwojem rynku dronów w naszym kraju. Jak podkreślił Krzysztof Krystowski - Chcemy stworzyć w Śląskiem Dolinę Dronową. Śląski Klaster Lotniczy w swoich strukturach skupia odpowiedni potencjał, producentów oraz instytucje badawcze i uważamy, że jesteśmy zupełnie naturalnym miejscem rozwoju tego rynku, tej branży na skalę kraju.

Dwudniowa konferencja składała się z 7 paneli tematycznych:

 • Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego

 • Projekt pilotażowy „poligon testowy” dronów i ich zastosowań w przestrzeni zurbanizowanej realizowany na terenie Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej

 • Uczestnictwo firm lotniczych Grupy Wyszehradzkiej w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence Europy i Świata

 • Przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Wspólne obszary badań, nowych technologii. Przemysł krajów V4, a współpraca europejska.

 • Możliwości realizacji wspólnych projektów lotniczych przez przemysły krajów Grupy Wyszehradzkiej

 • Znaczenie sektora ICT i jego powiązania z przemysłem lotniczym. Digitalizacja nośnikiem rewolucji przemysłowej 4.0 w przemyśle lotniczym

 • Przemysł kosmiczny – nowy obiecujący obszar przemysłowy dla przedsiębiorstw z krajów V4. Interakcje i możliwości wspólnych obszarów badawczych i produkcyjnych dla obu sektorów gospodarki

Wypowiedzi niektórych z panelistów na tematy poruszane podczas konferencji:

Współpraca jest możliwa na dobrym poziomie, jeśli sektor dronowy sam w sobie jest mocny, ma finansowanie i projekty - Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. UAV, U-Space

Nasze projekty pokazują, że nasi inżynierowie, nasze firmy oferują produkty na światowym poziomie, które nie odbiegają od firm z zagranicy. Technicznie i technologicznie mamy osiągnięcia. Na pewno trzeba skupić się na tym, aby systemy bezzałogowe były maksymalnie autonomiczne i bezobsługowe - Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora, Sieś Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

My drony postrzegamy, jako nowy rodzaj lotnictwa - Tomasz Gugała, Dyrektor Programu SBSP, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A

Zrobiliśmy analizę potrzeb systemów bezzałogowych. Naszym zadaniem było dostarczenie konkretnego rozwiązania usługi. Potrzebowaliśmy narzędzia do koordynacji lotów bezzałogowych z lotnictwem załogowym - ale potrzebujemy zorganizowanego środowiska, które pozwoli na realizację takich usług - Karol Cheda, HAWK-E Sp. z o.o. Grupa Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Mamy do czynienia z równoczesnym rozwojem technologii dronowych na różnych obszarach. Czego tutaj nam brakuje? Wdrażania tych technologii w tkankę miejską - Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. UAV, U-Space

Na naszym lotnisku przygotowaliśmy specjalną strefę inwestycyjną o powierzchni 15 hektarów i jesteśmy w stanie zaangażować się w to przedsięwzięcie inwestycyjnie - Bogdan Traczyk, Prezes, Górnoślaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Dużo w klastrze mamy firm globalnych, które pozwoliły utworzyć lokalną sieć poddostawców. Powstało około setki małych firm, które w dolinie lotniczej lokalizują swoje firmy przy większych firmach, aby łatwiej było im wejść z nimi we współpracę - Andrzej Rybka, Dyrektor, Dolina Lotnicza

Posiadamy własną hurtownię i park maszynowy. Cały czas się rozwijamy - Piotr Buchart, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz”

Żeby chcieć robić coś naprawdę dobrego dla MSP, które same nie są partnerami dla dużych graczy, należy współpracować np. w ramach klastra, który może już ze swoją ofertą firm, które zorganizowały się, być partnerem dla dużych graczy – Krzysztof Krystowski, Prezes, Śląski Klaster Lotniczy i ZP Klastry Polskie

W ramach kooperacji międzynarodowej sprawdziliśmy się. Inicjatywa, kooperacja pięknie nam się rozwija, ta kooperacja dotyczy produkcji oraz prac badawczo-rozwojowych – Edward Margański członek honorowy Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Doliny Lotniczej

Firma pracuje nad systemem zarządzania dronami, poprzez wykorzystanie danych satelitarnych - Jacek Kosiec, Prezes, Creotech Instruments S.A.

 

W wydarzeniu wzięli m.in. udział: Grzegorz Puda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. UAV, U-Space, Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jarosław Klimaszewski, Prezydent Bielska-Białej,
Andrzej Płonka, Starosta Bielski, Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Tomasz Gugała, Dyrektor Programu SBSP, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Bogdan Traczyk, Prezes, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Petr Tomasek, Executive Manager, Moravian Aerospace Cluster, Andrzej Rybka, Dyrektor, Klaster Dolina Lotnicza, Piotr Burchard, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A.,Łukasz Górecki, Silesia Adavanced & Manufacturing Cluster (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik, Dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej, Wojskowa Akademia Techniczna, Edward Margański, Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski S.A.,dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, Politechnika Śląska, dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju, Andrzej Krajewski, ITM Poland S.A.,prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Politechnika Śląska, Skytech Products Sp. z o.o., Anna Stańczyk, Doradca Prezesa, Polska Agencja Kosmiczna, Mariusz Andrzejczak, Dyrektor PCO S.A.,Michał Wierciński, Dyrektor Biura Technologii Kosmicznych i Satelitarnych, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.,Bartłomiej Płonka, Prezes, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.Jacek Kosiec, Prezes, Creotech Instruments S.A.

Gościem specjalnym wydarzenia był Sebastian Kawa - polski lekarz, pilot szybowcowy i żeglarz sportowy, piętnastokrotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych, wielokrotny rekordzista świata w szybownictwie, od wielu lat w czołówce światowego rankingu pilotów szybowcowych, najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii.

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

GALERIA

REJESTRACJA

 
Dzień 1 Dzień 2 Cała konferencja

* Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z Klauzulą RODO
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video utrwalonego w związku z udziałem konferencji w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością Federacji Firm Lotniczych BIELSKO-koordynatora Śląskiego Klastra Lotniczego oraz jednostki upoważnione przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych lub streamingowych, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).