PARTNERZY

OPIS PROJEKTU

Spotkanie przedstawicieli klastrów z krajów Grupy Wyszehradzkiej jest drugim spotkaniem organizacji klastrowych Regionu V4 w ramach projektu „Building Bridges in V4 Aviation Community” zrealizowanego tym razem przez Śląski Klaster Lotniczy i wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą główną w Bratysławie.

Głównym celem projektu jest nawiązanie i zacieśnienie współpracy między przedstawicielami krajów V4 działających w jednej z najbardziej innowacyjnych gałęzi światowej gospodarki - przemyśle lotniczym. Dyskusja na temat roli jaką odgrywa przemysł lotniczy w gospodarce Krajów Wyszehradzkich, wydaje się nam potrzebna i interesująca, szczególnie w kontekście doświadczeń i zasobów technologicznych dwóch krajów wyszehradzkich: Polski i Czech.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Przemysł lotniczy jest jedną z najbardziej globalnych działalności gospodarczych. Globalną konkurencję wyznacza kilku głównych międzynarodowych graczy, a jednocześnie w małych i średnich przedsiębiorstwach powstaje wiele innowacji, które muszą zorganizować się w większe grupy, aby stworzyć wspólną ofertę dla dużych producentów. Umowy producentów samolotów często mają charakter transgraniczny, przykładem jest współpraca pomiędzy USA, Kanadą, USA i Meksykiem, ale także w UE między Francją, Niemcami, Włochami i Wielką Brytanią. Podobną ścieżkę rozwoju powinny stworzyć kraje V4, których bliskość kulturowa i geograficzna predestynuje do takich działań.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KLASTRÓW Z KRAJÓW GRUPY WYSZECHRADZKIEJProjekt „Building Bridges in V4 Aviation Community” lotniczej V4 jest realizowany przez Śląski Klaster Lotniczy i wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

Zarówno Polska (Śląsk), jak i Czechy (Morawy) mają bogatą tradycję w projektowaniu i produkcji samolotów i szybowców, a także historyczne osiągnięcia w zakresie rozwoju technologii związanych z produkcją samolotów. Są to ważne elementy łańcucha dostaw dla globalnego przemysłu lotniczego i transportu międzynarodowego. Słowacja i Węgry również wykazują rosnące zainteresowanie kwestiami lotniczymi, ale jak dotąd współpraca przedstawicieli przemysłu lotniczego w ramach partnerstwa wyszehradzkiego była raczej ograniczona. Nie powinniśmy zapominać o możliwościach jakie oferuje przemysł lotniczy, który jest uważany za jeden z najbardziej innowacyjnych na świecie a w kontekście zbliżającej się rewolucji 4.0 wykazuje się szczególnie wysoką wartością dodaną dla rozwoju przemysłu i gospodarek grupy, poprzez zastosowanie i wdrażanie zaawansowanych technologii wykorzystywanych w lotnictwie. Rozwój branży lotniczej wśród firm w ramach V4 może w konsekwencji prowadzić do realizacji wspólnych projektów, co zaowocuje np. realizacją dalszych działań mających na celu podejmowanie i wdrażanie projektów dedykowanych branży lotniczej, zarówno pod względem miękkich środków, takich jak promocja wspólnej historii lotnictwa, przedsiębiorców działających w tym sektorze, a także wdrażanie wspólnych zaawansowanych projektów technologicznych, projektowych i inwestycyjnych.
Podczas konferencji, która odbędzie się w Bielsku-Białej (Polska) w dniach 25-26 listopada 2019 r., poruszane będą m.in. tematy: „Współpraca przemysłowa i badawczo-rozwojowa grupy V4 w sektorze lotniczym”, „Drony (bezzałogowy statek powietrzny) - innowacyjna gałąź przemysłu lotniczego ” oraz „ Współpraca międzysektorowa w branży lotniczej. Wspólne rozwiązania przemysłowe, technologiczne i badawcze. Konsekwencje rewolucji przemysłowej 4. 0. ’.

AGENDA

DZIEŃ 1

 • 10.30-11.00

  Rejestracja, kawa powitalna

 • 11.00-12:00

  Rozpoczęcie konferencji

  Powitanie w imieniu organizatorów
  Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie

  Wystąpienia gości honorowych
  Grzegorz Puda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej
  Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
  Jarosław Klimaszewski, Prezydent Bielska-Białej
  Andrzej Płonka, Starosta Bielski

 • 12.00-13.00

  Panel I: Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego.

  Uczestnicy:
  Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. UAV, U-Space
  Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
  Tomasz Gugała, Dyrektor Programu SBSP, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
  Michał Wojas, FLYTECH UAV
  Dr inż. Michał Lower, Sky Tronic
  Karol Cheda, HAWK-E Sp. z o.o. (Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej)
  Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Klastrów Polskich

 • 13.00-14.00

  Przerwa na lunch i networking

 • 14.00-15.00

  Panel II: Projekt pilotażowy „poligon testowy” dronów i ich zastosowań w przestrzeni zurbanizowanej realizowany na terenie Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej

  Uczestnicy:
  Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. UAV, U-Space
  Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Metropolii Górnośląsko- Zagłębiowskiej
  Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Bogdan Traczyk, Prezes, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
  Jarosław Bulanda, Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra Lotniczego

 • 15.00-15.15

  Przerwa kawowa

 • 15.15-16.15

  Panel III: Uczestnictwo firm lotniczych Grupy Wyszehradzkiej w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence Europy i Świata

  Uczestnicy:
  Janusz Michalcewicz, Prezes Zarządu, Eurotech Sp. z o.o
  Petr Tomasek, Executive Manager, Moravian Aerospace Cluster
  Lukas Racz, Slovak Trainig Academy Ltd. (Czechoslovak Group)
  dr inż. Robert Boroch, Dyrektor Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” (Grupa GE)
  Andrzej Rybka, Dyrektor, Klaster Dolina Lotnicza
  Przedstawiciel Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” S.A. (tbc)  

 • 16.15-16.30

  Przerwa kawowa

 • 16.30-17.30

  Panel IV: Przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Wspólne obszary badań, nowych technologii. Przemysł krajów V4, a współpraca europejska.

  Uczestnicy:
  Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (tbc)
  Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  Łukasz Górecki, Menager Silesia Adavanced & Manufacturing Cluster (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.)
  Piotr Kowalski, Prezes Wielton Investment, Dyrektor ds Strategii i Rozwoju Wielton S.A. (tbc)

 • 17.30-18.00

  Gość specjalny - Sebastian Kawa

  Sebastian Kawa, najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii i 15-krotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowychDZIEŃ 2

 • 8.30-9.00

  Rejestracja

 • 9.00

  Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

  Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie

 • 9.00-10.30

  Panel V: Możliwości realizacji wspólnych projektów lotniczych przez przemysły krajów Grupy Wyszehradzkiej

  Uczestnicy:
  Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego i Związku Pracodawców Klastry Polskie
  Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
  prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik, Dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej, Wojskowa Akademia Techniczna
  Edward Margański, Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski S.A.
  Andrzej Papiorek, Wytwórnia Konstrukcji Kompozytowych Andrzej Papiorek

 • 10.30-10:45

  Przerwa kawowa

 • 10.45-11.45

  Panel VI: Znaczenie sektora ICT i jego powiązania z przemysłem lotniczym. Digitalizacja nośnikiem rewolucji przemysłowej 4.0 w przemyśle lotniczym

  Uczestnicy:
  dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Politechnika Śląska (koordynator Digital Innovation Hub)
  dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
  Piotr Oleśnicki, Prezes, ITM Poland S.A.
  Atilla Gurabi, President, Hiros Supplier Cluster (HUN)
  Jerzy Greblicki, Dyrektor Radical Automation Division, AIUT

 • 11.45-12.00

  Przerwa kawowa

 • 12.00-13.00

  Panel VII: Przemysł kosmiczny – nowy obiecujący obszar przemysłowy dla przedsiębiorstw z krajów V4. Interakcje i możliwości wspólnych obszarów badawczych i produkcyjnych dla obu sektorów gospodarki

  Uczestnicy:
  Anna Stańczyk, Doradca Prezesa, Polska Agencja Kosmiczna
  prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Politechnika Śląska, Skytech Products Sp. z o.o.
  Mariusz Andrzejczak, Dyrektor PCO S.A.
  Michał Wierciński, Dyrektor Biura Technologii Kosmicznych i Satelitarnych, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
  Bartłomiej Płonka, Prezes, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
  Przedstawiciel Creotech Instruments S.A.(tbc)

 • 13.00-13.30

  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 • 13.30-14.30

  Lunch i networking

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

REJESTRACJA

 
Dzień 1 Dzień 2 Cała konferencja

* Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z Klauzulą RODO
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video utrwalonego w związku z udziałem konferencji w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych związanych z działalnością Federacji Firm Lotniczych BIELSKO-koordynatora Śląskiego Klastra Lotniczego oraz jednostki upoważnione przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, portalach społecznościowych lub streamingowych, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).